ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Özel Sağlık Sigortası sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.

Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsur b genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri için aynı olmasına rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterebilir.

Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.

Özel sağlık sigortası kapsamındaki tedaviler 2’ye ayrılır. Bunlar ayakta ve yatarak tedavi masraflarıdır. Tedavi masrafları ödemeleri kişilerin tercihlerine ve sigorta şirketlerinin sunduğu poliçelere göre farklılık gösterebilir.

Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen, tahlil vs. masrafları karşılar.

Yatarak Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi, hastanede kalmayı gerektiren tedavileri ve kemoterapi, radyoterapi vs. masrafları karşılar.

Özel Sağlık Sigortası fiyatları nasıl hesaplanır?

Her sigorta şirketinin sağlık sigortası fiyat belirleme biçimi farklıdır. Özel Sağlık Sigortaları primleri hesaplanırken çeşitli olasılıklar ve istatistik tabloları göz önünde bulundurulur. Bu durumda sigortalı adayın yaş, cinsiyet,boy kilo endeksi, geçirmiş olduğu hastalıklar ve talep ettiği poliçenin kapsamı önem bir yer tutar.

Özel Sağlık Sigortası doğum masraflarını karşılar mı?

Özel Sağlık Sigortaları, sunduğu temel teminatların yanı sıra poliçe sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için mevcut yapıya ek güvenceler de sunmaktadır. Hamilelik ve doğum kontrol teminatları da bunlardan biridir.

Özel Sağlık Sigortalarında vergi avantajı !

Ücretli veya beyana bağlı vergi mükellefiyseniz Gelir Vergisi Kanununa gereğince sağlık sigortası için ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Vergi avantajından yararlanmak için acentenizden e-makbuz talep ederek, aşağıdaki süreçleri dikkate alınız:

Bordro ile ücret alınması durumunda, çalışılan işyerinde muhasebe servisine sağlık sigortası makbuzunun verilmesi, Serbest çalışılması durumunda ise sağlık sigortası makbuzundaki prim tutarının gelir vergisi beyannamesinde belirtilmesi gerekmektedir.